Foto: Kristin Westby

Norskehavet

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet startet i 2007. Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet ble publisert i 2015. 

Meldingen redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. Meldingen er i hovedsak basert på faglig grunnlag utarbeidet av Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen. 

Innspillene til det oppdaterte faggrunnlaget for Norskehavet

Faglig grunnlag for Norskehavet

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet startet i 2007. Her finner du en...

Relaterte lenker