Biodiesel kan framstilles av oljer fra planter og avfall. Foto: Kristin Kinck Rannem / Miljødirektoratet

Biodrivstoff og flytende biobrensel

Miljødirektoratet følger opp arbeid med utvikling og implementering av bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensler.

Kontakt

Spørsmål om biodrivstoff rettes til: biodrivstoff@miljodir.no

Omsettere av drivstoff har i dag krav om at minst 5,5 volumprosent av omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff.

Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av biologisk materiale. Oljer fra planter og avfall kan bli til biodiesel, mens sukker og stivelse kan omgjøres til etanol. Tilsvarende kan flytende biobrensel eller biooljer til stasjonær bruk også produseres av biologisk materiale. Biodrivstoff og flytende biobrensler som er produsert på en bærekraftig måte gir et lavere klimagassutslipp enn fossile drivstoff. 

Tema

Relaterte lenker