Skrantesjuke (CWD) – innsamling under jakt

Det skal også i 2017 samles inn materiale for å øke kunnskapen om forekomsten av CWD i Norge. Over 11 000 dyr er allerede testet, og to elg og tre villrein er funnet positive for sykdommen.

Er du jeger i et område som ikke deltar i kartleggings-programmet og ønsker å teste ditt dyr for skrantesjuke?

Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn.

Innsamlingen fra elg, hjort, rådyr og villrein felt under jakt høsten 2017 skjer i regi av det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt som samarbeider med lokal viltforvaltning.

Områdene er geografisk lokalisert i to regioner med bakgrunn i at det så langt er her det er påvist dyr med skrantesjuke. De to områdene kalles Nordfjellaregionen og Selburegionen.

Nordfjellaregionen

Regionen består av kommunene Lærdal, Årdal, Aurland, Ulvik, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Vestre Slidre, Vang, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Nes og Nore og Uvdal. Her inngår villreinområdene Nordfjella og Lærdal/Årdal. I tillegg inngår villrein fra hele Hardangervidda og Vest-Jotunheimen villreinområder selv om disse også omfatter areal i andre kommuner.

 

Selburegionen

Regionen består av kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Stjørdal, Meråker, Klæbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. I tillegg inngår villrein fra hele Forollhogna villreinområde.

 

Nærmere informasjon om hva som skal samles inn hvor og hvordan kommer etter hvert. Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som sørger for innsamling av materiale og prøvetaking i noen av disse områdene. I resten av områdene bidrar NINA som organisator mot lokal og regional forvaltning, og hjelper til med å planlegge og organisere innsamling, prøvetaking og innsending av materiale.

Antall dyr som er testet for skrantesjuke i Norge
- status per 5. mars 2017

Art

Antall dyr

Antall med skrantesjuke

Villrein

849

3

Elg

4605

2

Hjort

2543

0

Rådyr

615

0

I tillegg er også 2364 tamrein og 159 hjort i oppdrett testet uten funn av sykdommen.

I Hjorteviltregisteret finner du svar på skrantesjukeprøven. Her kan du også finne andre opplysninger på dyret du har felt. Ta derfor vare på strekkoden på merkelappen eller kjevelappnummeret om du vil finne igjen ditt dyr.

Lurer du på noe om jakt og CWD?

Se spørsmål og svar om chronic wasting disease (CWD) og jakt

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker