Slåttedugnad i Buskerud. Foto: Kim Abel, naturakivet.no

Friluftslivsaktiviteter

Miljødirektoratet har et utstrakt samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, statlige og regionale myndigheter. Dette samarbeidet omfatter blant annet tilrettelegging for friluftsliv, som stimulering og tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter.