Miljøambassadører

Takk for nok et fint skoleår og takk for oss.

Generasjon Grønn/ Miljøambassadører

Siden Miljøambassadør-satsingen startet i 2011 har nærmere 250.000 elever hørt et Generasjon Grønn foredrag, og lært mer om klimasystemet, klimaendringer og -tilpasning, konsekvenser for naturmangfold og framtidas grønne løsninger.

Entusiasmen og responsen vi har møtt ute i skolene har gitt energi og hatt stor betydning for gjennomføringen av de årlige foredragsturneene. Lærer-evalueringer og ikke minst elevenes tilbakemeldinger har hele veien vært svært positive og entusiastiske og fremhevet læringsutbyttet og viktigheten av positive rollemodeller, unge og nære i alder, som er dyktige kunnskapsleverandører og formidlere av en kompleks tematikk.

- Levende formidlet, godt faglig innhold, fine bilder og animasjoner, god kontakt med elevene. Troverdig!
(Evaluering fra lærer på VGS, høsten 2015)

Avsluttes nå

Vanligvis ville vi nå ha forberedt et nytt skoleår, men nå er det ikke mer penger til å fortsette tilbudet til skolene om gratis klimaforedrag med våre miljøambassadører. Vi er svært lei oss for dette.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som gjennom årene har planlagt undervisning, bestilt og lagt til rette for foredragsbesøk fra oss. Vi håper og tror at våre miljøambassadører har vekket bevissthet, gitt kunnskap og satt spor i en generasjon unge som skal bidra til at Norge når sine klimamål.

Vi takker også Bjerknessenteret for Klimaforskning, Tobias Thorleifsson, Norsk Enøk og Energi as og Skolelab i Bergen, for et strålende samarbeid.

Takk for oss.

Relevante lenker:

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Kristin Westby, seniorrådgiver, Kommunikasjonsenheten

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker