Produkttilsynseksjonen (TPR)

Seksjonens hovedansvarsområder er kontroll av kjemikalier hos importører/produsenter og produktkontroll hos importører, produsenter og forhandlere. Vi har ansvaret for tilsynet med offshore virksomheten på norsk sokkel.

Vi har også ansvar for kontakten med de andre HMS-etatene. Seksjonen deltar for øvrig i alle slags tilsynsoppgaver og i internasjonalt arbeid.

Berit Ellefsen Gjerstad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790892907
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Brian Wennberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748084541
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Britt Endre

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799460618
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Gro Hagen

Tittel: sjefsingeniør
Telefon: +4792899760
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Håkon E. Larsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795992465
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Håkon Oen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790115957
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ida Gedde Håverstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +47
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingvild Kvien

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793234742
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Jorun Holme

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797109610
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kari Løkken

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793265334
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mathieu Veulemans

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +47480 57 510
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Per Antonsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799440391
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Rune Andersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790085145
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Tone Line Fossnes

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792831569
Seksjon: Produkttilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen