Seksjon for virksomhetsutvikling (OVI)

Seksjonen har det overordnede ansvaret for direktoratets arbeid med virksomhetsstyring, kvalitetsledelse og organisasjonsutvikling.

Virksomhetsstyringen innebærer styring og koordinering av prosesser knyttet til blant annet tildelingsbrev, disponeringsskriv, virksomhetsplanlegging, styringsdialog mot Klima- og miljødepartementet og interne styringsdialoger.

Arbeidet med kvalitetsledelse omfatter ansvar for utvikling og drift av direktoratets kvalitetssystem, miljøledelse, avviks- og hendelseshåndtering og informasjonssikkerhet. Innen organisasjonsutvikling følger vi blant annet opp samarbeid på tvers av avdelingene, bruk av evalueringer, overordnet organisasjonsstruktur og implementering av Miljødirektoratets strategi. 

Florentina Misimi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745846035
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Line Wiger Brattøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793255221
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marie Ringsby Midtlid

Tittel: student
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Morten Mørch

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791672501
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ronny Ruud

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797039198
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Sabine Synnes

Tittel: student
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Øyvind Rekdal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791115647
Seksjon: Seksjon for virksomhetsutvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen