Enhet for IKT-utvikling og forvaltning (OITU)

Enhetens hovedansvarsområder er støtte og rådgivning i utvikling og forvaltning av ulike fagsystemer og -applikasjoner. Oppgaver innen systemforvaltning, IKT-faglig rådgivning, systemutvikling og ansvar for IKT-prosjektstyring er også lagt til enheten.

Arne Zet Svendsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795149917
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Christian Haugland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746541694
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Finn Jostein Gjelten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790658685
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jan Magne Foss

Tittel: enhetsleder
Telefon: +4795923581
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jostein Skaar

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795787097
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jostein Solem

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790185174
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kristin Herring Orby

Tittel: SharePoint-forvalter
Telefon: +4799791468
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Philippe Beal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745834591
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Torstein Finnesand

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741278803
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Trude Syversen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745031398
Seksjon: Enhet for IKT-utvikling og forvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen