Enhet for IKT-drift (OITD)

Enhetens hovedansvarsområder er drift, vedlikehold av direktoratets IKT-infrastruktur/-systemer. Oppgaver som innkjøp, utlån, drift av møterom, telefoni og brukerstøtte er også lagt til enheten.

Clas Robert Olsson

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4790106146
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ellen Nielsen

Tittel: enhetsleder
Telefon: +4791793149
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Erik Nilsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795216513
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Hassan Damal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795016509
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Håvard Håskjold

Tittel: overingeniør
Telefon: +4790568099
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lasse Børgersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741626581
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Oskar Røberg

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748057239
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rune Salomonsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4791897642
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Terje Hågenstad

Tittel: overingeniør
Telefon: +4799515041
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Vegard Johansen

Tittel: overingeniør
Telefon: +4797567122
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Victoria Sandvik

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4748044174
Seksjon: Enhet for IKT-drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen