IKT-seksjonen (OIT)

Seksjonen er organisert i to enheter: drift og utvikling. Oppgaver som utføres direkte under seksjonen er IKT-strategi, arkitektur, IT-sikkerhet, prosesser, kvalitet og dokumentasjon og IKT-anskaffelser/-avtaler.

Bjørn Harald Rudi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795145547
Seksjon: IKT-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Einar Landheim

Tittel: IKT-sjef
Telefon: +4790895172
Seksjon: IKT-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Frank Østnes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745492107
Seksjon: IKT-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jon Magne Nielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740454303
Seksjon: IKT-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jonas Østlyng

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791593458
Seksjon: IKT-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen