HR-seksjonen (OHR)

HR-seksjonens oppgave er å bidra til at ledere og medarbeidere utfører Miljødirektoratets oppdrag på best mulig måte.

HR-seksjonen leverer tjenester til om lag 70 ledere, ledergrupper og over 600 medarbeidere innenfor områder lønn, personal, reise, helse-, miljø og sikkerhet (HMS), kompetanse, rekruttering og ledelse. Seksjonen understøtter direktoratets mål og strategiske satsningsområder. Seksjonen arbeider operativt og strategisk for å bygge opp organisasjonskulturen og for at direktoratet skal være en veldreven organisasjon.

Seksjonen har det overordnede og operative ansvaret for utviklingen av Miljødirektoratets personalpolitiske verktøy. Seksjonen har også sekretariatfunksjonen for den institusjonelle dialogen og samhandlingen med direktoratets tillitsvalgte gjennom IDF, AMU og vernetjenesten i tillegg til tilsettingsrådet.

Seksjonen har medarbeidere i både Trondheim og Oslo.

Ane Cecilie Helland Volle

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +47
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ann-Heidi Furberg

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4799024115
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bente Jordanson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791346534
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Grethe S. Solberg Mossige

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741648873
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Gunn Hilde Garte

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747751389
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Guri Løkken

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747096552
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingrid Granås Hepsø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795215772
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingrid Krohn-Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798807145
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lars Erik Gylland

Tittel: innleid
Telefon: +47
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lisbeth Magnussen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790074878
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Liv Krokstad Birkeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797121043
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Manuela Ramin-Osmundsen

Tittel: HR-sjef
Telefon: +4790686030
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mari Anne Bakkmyr

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792086956
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Tone Indahl Lyse

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4794847922
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Trine Bakken Watne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795774631
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Yvonne Roualet Thoresen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798635720
Seksjon: HR-seksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen