Seksjon for husforvaltning (OHU)

Seksjonen har ansvar for husdrift både i Trondheim og Oslo. Dette inkluderer betjening av sentralbord og resepsjon, konferansesenter i Oslo, ekspedisjon, publikasjonsdistribusjon, bygningsdrift og leietakeroppfølging, utstyrs- og inventarkjøp, renhold, kantine, etatslagre og oppfølging av en rekke fellesavtaler for etaten.

Aslaug Mølmen

Tittel: fungerende seksjonsleder
Telefon: +4747021262
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bente Salamonsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4791138888
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ida Finseth

Tittel: sentralbordpersonale
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jorunn Opland

Tittel: sentralbordpersonale
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Linda Helliksen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4790726037
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marianne Groot

Tittel: renholder
Telefon: +4746503198
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mona Berge

Tittel: konsulent
Telefon: +4745261651
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ole Stidal

Tittel: konsulent
Telefon: +4790865618
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Siv Helen Melby

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4740243848
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Svein Haagensen

Tittel: konsulent
Telefon: +4795281217
Seksjon: Seksjon for husforvaltning
Avdeling: Organisasjonsavdelingen