Dokumentseksjonen (ODO)

Seksjonen har ansvar for arkiv, dokumentforvaltning og bibliotek. Det inkluderer postmottaket med arkivvurdering, journalføring, avskriving, bibliotektjenester, offentlig journal og løpende offentlighetsvurdering og behandling av henvendelser om innsyn.

Anne Sundfær

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4748032896
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Aslaug Skaar

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746458143
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Astrid Heggen

Tittel: konsulent
Telefon: +4746634323
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Aud Lien

Tittel: konsulent
Telefon: +4745274306
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Freddy Jensen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745863027
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Hanne Solfrid Karlsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4797015310
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Heidi Hesselberg Rendal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741449929
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ifzal Waheed Bhatti

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4745781881
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marina Licknes

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marit Aas

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4792814147
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marit Knoph Rosvoll

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791680932
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Martin Svedal Bergquist

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799459523
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mette Rist Hauge

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741603633
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Minh Nguyet Nguyen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746743134
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mirja Liisa Puurtinen

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4799785707
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Odd Arild Vik

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799799583
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Stine Jeanette Buskerud

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4792638282
Seksjon: Dokumentseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen