Industriseksjon 2 (IN2)

Seksjonen har ansvar for saksbehandling etter forurensningsloven av gass- og oljeraffinerier, petrokjemisk industri, store energianlegg, gruve- og mineralindustrien. Arbeidet inkluderer energianleggene og kullgruvene på Svalbard. I tillegg til aktive gruver har seksjonen også ansvar for de nedlagte kisgruvene.

Vi følger opp endrede krav i forurensingsforskriften, vannforskriften og avfallsforskriften som følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED) om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Vi innarbeider kravene i forpliktende BAT-konklusjoner som vedtas i tillatelser til virksomhet etter forurensingsloven. Vi setter dessuten krav om effektivstyring og utnyttelse av energi.

Vi følger opp EUs vannrammedirektiv.

Vi arbeider også med beredskapskrav til landbasert industri og til kommuner, i tillegg til et samarbeid med andre etater om forvaltningen av storulykkeforskriften.

Glenn Kristian Storbråten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799423110
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Gunn Sørmo

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793220359
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Harald Sørby

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792852504
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kari Kjønigsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748285648
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Katrine Hauglund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791811128
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ling Yuan Hem

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798814429
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Marit Jerpseth

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797759944
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Marte Bruu Tanum

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741247862
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Roar Gammelsæter

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745066567
Seksjon: Industriseksjon 2
Avdeling: Industri- og havavdelingen