Artsseksjonen (AAR)

Seksjonen behandler søknader om genmodifiserte arter etter genteknologiloven, har ansvar koordinering av arbeidsområdet fremmede arter, inklusive forskriftutvikling, samt klagesaksbehandling etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag.

Vi har ansvar for oppfølging av tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter, oppfølging av Bonnkonvensjonen om trekkende arter, oppfølging av CITES-konvensjonen om handel med trua arter, samt nasjonal og internasjonalt arbeid uttak av genetiske ressurser (Nagoyaprotokollen).

Vi har også overordnet koordinering av arbeidet med utvalgte naturtyper og prioriterte, med spesielt ansvar for prioriterte arter. Ansvar for artsprosjektet, med vekt på trua og ansvarsarter ligger også hos oss.

Anniken Gjertsen Skonhoft

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797152451
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Astrid Berge

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741400082
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Bjarte Rambjør Heide

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4740454374
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Esten Ødegaard

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4791143325
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Guro Sylling

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791399746
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jakob Koldingsnes

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748203759
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Janne Øvrebø Bohnhorst

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793262722
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Jørund Braa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795965349
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Kine Rautio Øverland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790239027
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Liv-Stephanie Bantle

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797425575
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Målfrid Bølestrand

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4798047463
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Odd Kristian Selboe

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790697077
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Per Johan Salberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799353696
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Sunniva Margrethe Due Aagaard

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746508723
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Tomas Holmern

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746470436
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen

Øystein Størkersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793063971
Seksjon: Artsseksjonen
Avdeling: Arts- og vannavdelingen