Nyheter

Strengere regulering av enkelte musikkinstrumenter

Flere nye truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel... 10.02.17

Hjelp til å bedre bylufta

Flere byer har for høye nivåer av luftforurensning. I dag lanserer Miljødirektoratet en ... 08.02.17

Fem rimelige eller lønnsomme klimatiltak i jordbruket

Klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres betydelig uten å påføre samfunnet... 06.02.17

Mange tankanlegg følgjer ikkje miljøkrav

Ein landsomfattande tilsynsaksjon av tankanlegg viser brot på regelverket ved alle dei... 02.02.17

Oppdaterte restriksjoner for muse- og rottemidler

Miljødirektoratet viderefører nasjonale restriksjoner for bruk av muse- og rottemidler av typen antikoagulanter. Restriksjonene har blitt gjennomgått på nytt som følge av... 02.02.17

Nå skal myra reddes

I dag, på Verdens våtmarksdag, har Norge ekstra mye å feire. Nå skal ødelagte våtmarker... 02.02.17

Kamera fanget mårhund i Tromsø

En mårhund er fotografert av et viltkamera i Tromsø. Mårhunden er en fremmed art som kan... 02.02.17

Status for forvaltningsmerkede ulver

Det er ennå ikke noen tegn til at de radiomerkede ulvene fra Osdal- og Slettåsrevirene... 01.02.17

Unngå støv og gasser fra skismøring

Helsefarlig støv og gasser kan frigjøres når man preparerer ski. Om preparering skjer... 01.02.17

Økt nedbør fører til mer forurensning i elver

Klimaendringene som gir mer nedbør, fører til mer forurensning i enkelte elver. Det er... 26.01.17