Nyheter

Skal vurdere tiltak mot CWD

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet la i dag fram en rapport om introduksjon av sykdommen chronic wasting disease (CWD) i Norge. Miljødirektoratet vil nå vurdere tiltakene... 29.06.16

Rømt oppdrettslaks er den største trusselen mot norsk villaks

To nye analyser fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kommer til samme konklusjon: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trussel... 28.06.16

De største gjenværende forurensningskildene langs Puddefjorden er kartlagt

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har gjort en kartlegging av potensielle forurensningskilder rundt Puddefjorden i Bergen på i alt 36 små og... 28.06.16

Stor interesse for slåttemarker

Rundt om i landet er det stor interesse for å ta vare på artsrike slåttemarker og holde ... 23.06.16

EUs klimagassutslipp de laveste siden 1990

Klimagassutslippene i EU fortsatte å gå ned i 2014, med en reduksjon på 4,1 prosent til 24,4 prosent under 1990-nivå. Det viser en rapport publisert av det Europeiske miljøbyråe... 21.06.16

Vi kastar litt mindre hushaldsavfall

Renovasjonen tok hand om 2,3 millionar tonn hushaldsavfall i 2015, om lag det same som i 2014. I snitt kasta kvar og ein av oss 434 kilo hushaldsavfall. Det er 4 kilo mindre enn... 21.06.16

Vellykket samarbeid om å redusere utslipp til luft fra norsk sokkel

Miljødirektoratet har i samarbeid med operatørselskapene og andre myndigheter fått... 21.06.16

Leder av FNs klimapanel på besøk i Oslo

Dr. Hoesung Lee fra Sør-Korea ble valgt til leder av FNs klimapanel (IPCC) høsten 2015. ... 20.06.16

Marine område og våtmarksområde verna

Kongen i statsråd har i dag vedteke å verne tre marine område. I tillegg er fleire verna våtmarksområde utvida. 17.06.16

Miljøovervåkning i kystvann – årsrapporter fra 2015

Årsrapportene fra overvåkingsprogrammet Miljøovervåkning i kystvann (ØKOKYST) for 2015 er klare. Her finner du rapportene for de åtte delområdene Skagerrak, Rogaland, Hordaland,... 16.06.16