Nyheter

Mange vil bidra til bedre vannmiljø

35 tiltak for å bedre vannmiljøet har nå fått tildelt tilskudd på til sammen 8 millioner... 24.05.16

Omfattende ulovlig spredning av fiskearter

25 nye tilfeller av spredning av fiskearter ble registrert i 2015, viser en ny rapport... 24.05.16

Varierende kunnskap om risiko

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoene hos nabovirksomhetene. 23.05.16

Klimagassutslippene gikk opp i 2015

Klimagassutslippene økte med 1,5 prosent i fjor sammenlignet med 2014. De samlede norske... 20.05.16

Restriktive til vask av oljeskadet fugl

Miljødirektoratet har informert oljeoperatørene om at vask av oljeskadet sjøfugl ved... 20.05.16

Kontrollerer tankanlegg for å forhindre utslipp til miljø

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon av... 13.05.16

Historisk bjørnekull i Saltdal

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger i Nordland. De tre bjørnen... 13.05.16

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har... 13.05.16

Tilsyn med storulykkevirksomheter

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften, har oppsummert tilsynet med storulykkevirksomhetene for i fjor. Tema for årets tilsyn er også satt og det ligger ... 11.05.16

Klimagassutslippet fra kvotebedriftene fortsetter å øke

Klimagassutslippene fra de kvotepliktige norske virksomhetene øker for andre år på rad.... 10.05.16