På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Bruken av klimaskadelige HFK-kuldemedier skal fases ned, og mer miljøvennlige alternativer blir derfor stadig mer aktuelle. Skjerpet regulering av HFK-gassene er også på trappene, og berører alle som er i befatning med kuldeanlegg. Miljødirektoratet og bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) arrangerer en nasjonal kuldekonferanse 9.mars 2017.

Praktisk

Tid: 9. mars 2017, klokka 9.30 – 15.00

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr, Oslo

Program

Påmeldingsfrist: 3. mars 2017.

Deltakelse er gratis.

Er du eier av større kuldeanlegg eller varmepumper, kuldeentreprenør, rådgivende ingeniør, byggherre i privat sektor eller offentlig etat er denne konferansen viktig for deg. 

 

 

Påmelding

* = Må fylles ut.

NB. Påmeldingssystemet håndterer ikke spesialtegn som for eksempel «&» og «/», unngå derfor bruk av slike.
 
 

Kontakt

kommunikasjonsrådgiver Elisabet Molander
telefon: 473 68 110

Tema