Miljøforum 2017

For niende gang arrangeres Miljøforum, som er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri. Seminaret er for miljø-/HMS-ansvarlige hos bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. 

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 19. og onsdag 20. september 2017.

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

Påmelding: Innen 11. september.

Miljøforum er et årlig seminar for miljø-/ HMS-ansvarlige hos bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

Vi ønsker å legge til rette for god dialog mellom industrien og miljømyndighetene. Samtidig er det også viktig å styrke nettverksbyggingen mellom landbasert industri på miljøområdet.

Gå til påmelding

Program dag 1

10.30: Registrering

11.00: Velkommen og innledning v/Signe Nåmdal, Miljødirektoratet.

11.20: Industrien og fremtiden v//David Verdu, Elkem Solar.

12.00: Veikart og industrimelding v/ Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri.

12.15: Beinstrekk

12.30: Nytt fra myndighetene v/Harald Sørby og Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet

13.00: Lunsj

14.00: Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode v/ Frantz Nielsen, Pål Spillum og Thomas Hartnik, Miljødirektoratet.

15.00: Kaffe

15.15: Sirkulærøkonomi; eksempler fra industrien v/ Lars Petter Maltby, Eyde-nettverket, Thore Simonsen, Inovyn og GE Health Care.

16.15: Miljøteknologiordningen – resultater og prioriteringer for fremtiden v/Inger Solberg, Innovasjon Norge.

17:15: Middag

Program dag 2

09.00: Innledning v/Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri

09.05: Erfaring fra utarbeidelse og implementering av BREF-er

  • Hva er det og hvorfor er det viktig? Hvordan påvirke – myndigheter og industri v/Sverre Høstmark, Norsk Industri
  • IED - forskjeller i implementering av Pulp and Paper BREF v/Sverre Høstmark, Norsk Industri

09.35: Status IED - presentasjon av ny IED- portal v/Miljødirektoratet

  • General waste –water management for chemical industry (BREF)– hvordan slår dette inn?
  • Vertikale og horisontale BREF-er
  • Bruk av unntak

10.30: Beinstrekk

10.45: Kunnskapsgrunnlag som bør foreligge før tiltak pålegges v/Kristoffer Næs, NIVA

11.15: Forts. Vannforskriften v/Miljødirektoratet
• Generell status fra Miljødirektoratet
• Status: Hvor mange skal overvåke i 2018
• Pålagt tiltaksvurdering
• Tiltak regionale vannforvaltningsplaner

11.30: Tilsyn; hvordan skal dette arbeidet legges opp framover etter innføring av IED v/Miljødirektoratet

12.00: Lunsj

13.00: Forts. tilsyn – case og eksempler v/Miljødirektoratet og NI

13.30: Risikovurderinger v/Miljødirektoratet og NI

  • Miljørisikovurdering, eksempler og vurderinger hos Borregaard, ved Kjersti Garseg Gyllensten
  • Miljørisiko og beredskap - eksempel på arbeid i Eramet med etterlevelse av krav i utslippstillatelser v/Karl Erik Johansen, Inosa

14.15: Avslutning

 Påmeldingsfristen er utløpt.

Kontakt

Ved spørsmål vennligst kontakt Martin Hole.

Tema