Snøskuter på sjøen ved Uummannaq, Grønland. Foto: Lawrence Hislop/GRID Arendal

Arktis slik vi kjenner det – en saga blott

Arktis – et enormt område med stor betydning for mange land – vil aldri bli som før. Verken for naturen eller for menneskene som bor der. Under seminaret 15. juni 2017 vil forfatterne av to nye rapporter fortelle om endringene som skjer, og årsakene og virkningene for natur og samfunn. 

Foreløpig program - oppdaters løpende

Arktis slik vi kjenner det - en saga blott

Seminar om klimaendringer og samfunn i Arktis

 • Tid og sted: 15. juni, 09.00-12.45, Miljødirektoratet, Oslo.
 • Påmelding: Gratis å delta, men obligatorisk påmelding via skjema nederst på siden.
 • Seminaret strømmes direkte - klikk her for å se sendingen 

Arrangører: Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt.

Arctic Monitoring Assessment Programme (AMAP) er en arbeidsgruppe under Arktisk Råd som overvåker og dokumenterer klima- og miljøendringer i Arktis. Denne våren ferdigstilles to viktige rapporter fra AMAP – en om snø, vann, is og permafrost, og en om tilpasning i et Arktis i rask endring.

Les rapportene:

Vi deler seminaret inn i tre deler: En om det naturvitenskaplige grunnlaget, en om de samfunnsmessige endringene og virkningene, og en dialog på slutten hvor vi forsøker å se det hele i sammenheng.

 

Program (oppdateres løpende)

09:00-10.00: Er Arktis slik vi kjenner det en saga blott?

 • Velkommen v/avdelingsdirektør Audun Rosland, Miljødirektoratet
 • Lars-Otto Reiersen, AMAP: Hvilke studier er gjennomført og hvorfor?
 • Ketil Isaksen og Rasmus Benestad, met.no: Arktisk klima og vær i endring
 • Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt: Mindre og forandret havis i Arktis
 • Wenche Eide, Sveriges landbruksuniversitet: Terrestriske økosystemer
 • Marianne Olsen, Miljødirektoratet: Marine økosystemer
 • Martin Sommerkorn, WWF: Natur og økosystemtjenester

Ordstyrer: Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt

10.00-10.15: Pause

10.15-11:15: Hvilke utviklingstrekk ser vi i samfunn og økonomi i nord?

 • Peter Arbo, Universitetet i Tromsø: Globale og regionale samfunnstrender
 • Iulie Aslaksen, Statistisk sentralbyrå: Nordområdenes økonomi
 • Arne Instanes, Universitetssenteret på Svalbard: Infrastruktur og klimateknologi
 • Anatoli Bourmistrov, Handelshøgskolen/Nordområdesenteret ved Nord Universitet: Framtidstanker om olje- og gassektoren
 • Svein D. Mathiesen, The International Centre for Reindeer Husbandry (ICR): Utfordringer for urbefolkning
 • Grete Hovelsrud, Universitetet Nord, Nord universitetet: Samfunn og tilpasning: strategier og prosesser.

Ordstyrer: Lars-Otto Reiersen, AMAP

11.15-11.45: Servering av lunsj ("håndmat", wraps el.l.)

11:45-12:45: Dialog: Fra kunnskap til handling

Dialog med forfatterne og andre aktører om:

 • Konsekvenser av klimaendringene for mennesker, samfunn og økonomi i Arktis.
 • Betydningen av klimaendringer i Arktis for resten av verden – hvorfor skal verden utenfor regionen bry seg om det som skjer?
 • Hva er nødvendig av utslippskutt og tilpasning/omstilling? Hva er de viktigste barrierene og hva kan gjøres for å overkomme dem?
 • Hvordan bruke kunnskapen fra AMAP og andre for å styrke arbeidet med globale utslippskutt, og tilpasning og omstilling i Arktis?

Ordstyrer: Espen Larsen, Miljødirektoratet

* = Må fylles ut.

NB. Påmeldingssystemet håndterer ikke spesialtegn som for eksempel «&» og «/», unngå derfor bruk av slike.
 
 

Kontakt:

Sjefingeniør Marianne Kroglund, internasjonal seksjon, mobil 48005055

Tema