Aktuelt

Miljødirektoratet foreslår gebyrfinansiering av kasserte fritidsbåter

Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter har blitt et betydelig lokalt miljøproblem.... 21.08.16

Påviste rovviltskader stadig ned

Så langt i år er det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge, og det er færre en... 18.08.16

Nordisk Workshop om Product Environmental Footprint

Gratis workhop i Oslo om verktøyet Product Environmental Footprint (PEF) brukt i arbeidet med sirkulær økonomi. Foredrag av blant annet Michele Galatola og Edgar Hertwitch. ... 15.08.16

Produktsikkerhet i sports- og fritidsbransjen

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til... 10.08.16

Krepsingen har startet

Lørdag 6. august åpnet fisket etter edelkreps i Norge. Ettersom edelkrepsen i Norge er... 08.08.16

Kan felle sju bjørnar på lisens

Totalt sju bjørnar kan fellast under lisensfellinga som startar 21. august. Miljødirekto... 05.08.16

Sevesokonferansen 2016

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 21. september 2016. 01.08.16

Viktige endringer i forurensnings- og avfallsregelverket fra 1. august

Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får... 01.08.16

EU-høring om biocider som oppfyller eksklusjonskriteriene

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om åtte muse- og rottemidler skal få fornyet godkjenning. 25.07.16

Nasjonalt restaureringsseminar

Det årlige restaureringsseminaret arrangeres 30.-31. august i Trondheim og inkluderer befaringer på tre aktuelle prosjekter. 14.07.16

Handlingsplan mot stillehavsøsters

Stillehavsøstersen sprer seg langs store deler av kysten.  Den er en uønsket fremmed art... 08.07.16

Forslag om nye tiltak mot CWD

Vitenskapskomiteen for mattrygghet  har overfor Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslå... 07.07.16

Vulkanutslipp ga surere sjøer på Vestlandet

Etter lengre tid med stadig mindre forsuring av norske innsjøer, viser resultater fra... 06.07.16

Renor AS Brevik har fått endret tillatelse etter forurensningsloven

Renor AS Brevik søkte Miljødirektoratet om tillatelse til utslipp av per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) til vann, samt tillatelse til utslipp av polyaromatiske... 05.07.16

Stenger fisket i Signaldalselva

Pågående behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris gir behov for stamfisk fra Signaldalselva i Troms for senere reetablering av laks i vassdraget. Miljødirektoratet ha... 05.07.16

Biocidkonferanse i Helsinki

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer den fjerde "biocides stakeholders' day" for å informere om biocidregelverket og oppdateringer på området. Konferansen holdes i... 04.07.16

VKM har vurdert edderkoppdyr

Vitenskapskomiteen for mattygghet (VKM) har levert en rapport om risiko for naturmangfol... 01.07.16

Siste reis for gamle flasker

Stadig fleire ombrukflasker er på veg ut av butikkhyllene. Mange av dei vart samla inn f... 01.07.16

Tjenester og verktøy

Kalender

mai 2017
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Kommende arrangement