Foreslår implementering av nye EU-bestemmelser om støyberegning (2016/11222)

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide høringsnotat om implementering av direktiv (EU) 2015/996 i forurensningsforskriften. Denne EU-reguleringen setter krav til beregningsmetodikk for vurdering av utendørs støy, og innebærer etablering av felles metodisk grunnlag for støykartlegging i Europa. Bestemmelsene foreslås implementert i Norge ved endring av forurensningsforskriften kapittel 5.

Medlemslandene er pliktige til å bruke beregningsmetodikken beskrevet i kommisjonsdirektivet i forbindelse med strategisk støykartlegging fra og med 31. desember 2018. Dette innebærer at metodikken først vil være obligatorisk ved kartleggingen i 2022.

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i EU-direktivet. Forslaget om å gjennomføre bestemmelsene i Norge innebærer en harmonisering med EUs støyregelverk og ingen særnorske krav. Implementering av bestemmelsene forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser av særlig betydning, utover noe økt ressursbehov for å sette seg inn i den nye metodikken og å oppfylle kravene om kartlegging. Implementering av ny beregningsmodell i eksisterende beregningsverktøy og nøkkelparametere for alle kilder vil her være noen av de aktuelle kostnadsfaktorene.

Høringsnotetet finner du i høyremenyen. Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Kommentarer til forslaget kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet.

Høringsfrist er 1. juni 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Kontakt

Seniorrådgiver Kaisa Gjertsen 

Senioringeniør Karl Rickard Persson

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker