Foreslår forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling (2016/5459)

Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling.

I 2015 ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til en tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling. I 2016 var bevilgningen på i overkant av 15 millioner kroner, og midlene er overførbare. Miljødirektoratet har fått ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen.

Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for å redusere og forebygge marin forsøpling i Norge. Midlene rettes mot selvstendige private aktører og skal støtte opp om frivillige oppryddingstiltak, holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement i arbeidet mot marin forsøpling. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge.

Forskriften avklarer de ytre rammene for tilskuddsordningen. Den setter opp tildelingskriterier som må være oppfylt for at et tiltak skal kunne få innvilget støtte.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen. Skjema for å gi høringskommentar finner du nederst på denne siden.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer pr. e-post til post@miljodir.no eller per brev til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet/e-post med vår referanse 2016/5459.

Høringsfrist er 27. januar 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Miljøagentene: Høringsuttalelse

16.12.16

Firma: Miljøagentene

Tema

Relaterte lenker