Wintershall søker om boring av letebrønn Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS (Wintershall) om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6604/5 Balderbrå i Norskehavet.

Letebrønnen er lokalisert i Norskehavet, ca. 170 km fra Norne og Skarv og 119 km fra Aasta Hansteen. Korteste avstand til land er 340 km (Ytre Vikna i Nord-Trøndelag). Vanndypet på lokasjonen er på rundt 1220 meters dyp. Tidligst borestart er forventet 1. oktober 2017.

Wintershall har gjennomført miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønnen. Ormen Lange-kondensat er valgt som referansefluid. I følge Wintershall vil overvåking være den primære beredskapsstrategien basert på de lave ratene og kondensatets egenskaper.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 7. august 2017 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker