Statoil søker om utslipp på Heimdal (2016/536)

Statoil Petroleum AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av hydraulikkvæske i svart og rød fargekategori på Heimdal i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 1. februar 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

23.05.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

19.05.17

Firma: Norges Fiskarlag

Fiskebåt

19.01.17

Firma: Fiskebåt

Tema

Relaterte lenker