Statoil søker om mudring og steinfyllinger i forbindelse med legging av rørledninger for eksport av olje og gass fra Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og legging av steinfyllinger i forbindelse med legging av rørledning for oljeeksport fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen til Mongstad-terminalen i Hordaland.

Søknaden gjelder også gassrørledning fra feltet og fram til den eksisterende Statpiperørledningen (vest for Karmøy).

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. februar 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker