Faroe Petroleum Norge AS søker om boring av Brasse Appraisal (2017/3553)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av avgrensningsbrønn 31/7-3 Brasse i utvinningstillatelse PL740 i Nordsjøen.

Faroe planlegger å bore denne brønnen "back-to-back" med brønn 31/7-2.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på våre nettsider. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 15. mai 2017, jf. forurensningsforskriften§ 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker