Industri

Her finner du aktuelle saker om søknader fra landbasert industri i Norge som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

NIVA og Hammerfest kommune søker om utslipp av brent kalk i forskningsprosjekt (2017/4067)

NIVA og Hammerfest kommune søker om tillatelse til utslipp av 200 tonn brent kalk (CaO) ... 26.04.17

Norcem AS søker om tillatelse til utslipp til sjø (2016/1345)

Norcem AS sementfabrikk i Kjøpsvik i Nordland har i søknad av 24. mars 2017 søkt... 25.04.17

Hydro Aluminium Sunndal søker om endring av tillatelse (2016/1371)

Hydro Aluminium Sunndal søker Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter... 24.04.17

Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere deponi for ordinært avfall (2017/45)

Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune, Møre og Romsdal, søker om å etablere et depon... 19.04.17

Statoil ASA Stureterminalen søker om stans i anlegg (2016/3578)

Statoil ASA Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland søker om tillatelse til... 24.02.17

Gjennomgår Borregaards tillatelse til utslipp etter forurensningsloven (2016/2447)

Borregaard i Sarpsborg har sendt Miljødirektoratet en vurdering av om deres virksomhet... 23.02.17

Høring av tiltaksplan for opprydding på Monopol Hempels tidligere fabrikkeiendom i Florvågen (2013/499)

Hempel AS har utarbeidet tiltaksplan for opprydding i gjenværende forurenset grunn på... 22.02.17

Finnfjord AS søker om deponi for silikastøv (2016/1400)

Finnfjord AS ligger i Lenvik kommune i Troms og produserer ferrosilisium som er et... 20.02.17

Elkem Carbon i Kristiansand søker om ny tillatelse (2016/453)

Elkem Carbon er lokalisert på Elkem Fiskaa Teknologipark i Kristiansand. Bedriften... 27.01.17

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen til Eramet Norway AS avd. Porsgrunn (2016/474)

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen etter forurensingsloven til Eramet Norway AS avd... 04.01.17

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen til Glencore Manganese Norway AS (2016/268)

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen etter forurensingsloven til Glencore Manganese... 03.01.17

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen til Eramet Norway AS avd. Kvinesdal (2016/66)

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen etter forurensningsloven til Eramet Norway AS av... 03.01.17

Elkem Thamshavn søker om å etablere et nytt utslippspunkt (2016/454)

Elkem Thamshavn på Orkanger søker om å etablere et ekstra tapperøyksfilter for oppsamlin... 20.12.16

NOAH AS søker om å deponere alunskifer på Langøya (2016/7)

NOAH AS har søkt om tillatelse etter forurensingsloven for å deponere alunskifer i... 14.11.16

Norske Shell søkjer om endring av utsleppsgrense for NOx frå Ormen Lange Landanlegg (2016/1715)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå A/S Norske Shell om endring av utsleppsgrense f... 14.11.16

Plastal AS søker om endring i forbindelse med produksjonsøkning (2016/2417)

Plastal AS, på Raufoss Industripark i Vestre Toten kommune, søker om endring av sin... 09.11.16

Elkem Bjølvefossen søkjer om å få auke sin samla produksjon (2016/2141)

Elkem AS, Bjølvefossen i Ålvik i Kvam herad søkjer om å få auke sin samla produksjon av... 01.11.16

NOAH søker om bruk av flyveaske i forsøk med CO2 fra røykgass (2016/6768)

NOAH AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til gjennomføring av et forsøk hvor... 31.10.16

NTE Energi AS søker om gjenbruk av rivebetong ved Namsvatnet (2016/9681)

NTE Energi AS skal rive mesteparten av en 236 m lang betongdam ved Namsvatnet i Røyrvik... 25.10.16

Gilhusbukta Sjøgrunn, Gilhusbukta Eiendom og Drammen kommune søker om opprydding i Gilhusbukta (2013/3320)

Gilhusbukta Sjøgrunn, Gilhusbukta Eiendom og Drammen kommune søker om tillatelse til å... 25.10.16

Klemetsrudanlegget AS søker om økt energiproduksjon (2016/6165)

Klemetsrudanlegget AS (KEA) er et kommunalt eid energigjenvinningsanlegg i Oslo. KEA... 20.10.16

Statoil Mongstad søker om endringar i løyve (2016/475)

Miljødirektoratet har mottatt to søknadar frå Statoil Mongstad om 1) ei auke av grenser... 10.10.16

Borg Havn IKS søker om å mudre sjøbunnen syd for Nykaia på Øra i Fredrikstad og deponere massene på land (2015/10545)

Borg Havn IKS søker om tillatelse til å mudre sjøbunnen syd for Nykaia på Øra i... 23.09.16

RMS Eiendom skal rydde opp i forurensningene på tidligere Peterson Linerboard AS i Moss (2013/1574)

RMS Eiendom er grunneier på tidligere Peterson Linerboard AS i Moss og skal rydde opp i... 13.09.16

NorSun AS søkjer om auke i utsleppet av suspendert stoff (2016/3203)

NorSun AS i Årdal søkjer Miljødirektoratet om løyve til ein mellombels auke i utsleppet ... 05.09.16

Wacker Chemicals Norway AS søker om tidsbegrenset økt grenser for utslipp av støv til luft (2016/2745)

Wacker Chemicals Norway AS på Kyrksæterøra i Hemne kommune produserer silisium som bruke... 09.08.16

Foreslår konsekvensutredningsprogram for GE Healthcare AS Lindesnes Fabrikker (2016/149)

GE Healthcare AS avd Lindesnes Fabrikker produserer farmasøytiske produkter, nærmere... 14.06.16

Norcem AS søker om økt utslippsgrense for svoveldioksid (2016/1345)

Norcem AS sementfabrikk i Kjøpsvik i Nordland har i søknad av 1. april 2016 søkt... 06.06.16

Statoil ASA Stureterminalen søker om økt grense for utslipp av organiske stoffer til sjø (2016/3578)

Statoil ASA Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland søker om tidsbegrenset... 28.04.16

Nordox AS søker om endring i forbindelse med produksjonsøkning (2016/2418)

Nordox AS, på Helsfyr i Oslo, søker om endring av sin tillatelse etter forurensningslove... 26.04.16

Hydro Energi søker om å avvikle og fjerne deponi på Herøya Industripark (2016-3181)

Hydro Energi AS har besluttet å avvikle og fjerne deponi for kvikksølvforurensede masser... 26.09.16

Esso Slagentangen søker om å ta imot og behandle oljeholdig avløpsvann (2016/1432)

Det flytende produksjonsskipet Balder ligger i Nordsjøen og produserer råolje som sendes... 08.04.16

Norterminal søker om å endre tillatelsen (2016/350)

Norterminal Floating Storage AS har i dag tillatelse til å laste om inntil 11 mill tonn... 01.04.16

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn søker om utslipp fra drift av demonstrasjonsanlegg (2016/725)

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp f... 16.03.16

Saint-Gobain Ceramic Materials AS søker om endring av tillatelse (2013/7885)

Saint-Gobain Ceramic Materiale AS søker om endring av tillatelse til forurensning fra... 15.02.16

Borg Havn IKS søker om mudring av sjøbunn og deponering av masser (2015/10545)

Borg Havn IKS søker om tillatelse til å mudre sjøbunnen ved den nye kaien på Øra i... 07.01.16

Norsk Spesialolje AS avdeling Bamble søker om endret tillatelse til utslipp (2013/11117)

Norsk Spesialolje avdeling Bamble i Telemark har i dag blant annet tillatelse til å mott... 28.10.15

Frekhaug Stål AS søker om revidering av tillatelsen (2014/11837)

Frekhaug Stål AS søker om revidering av tillatelse til forurensning fra støperivirksomhe... 15.10.15

Franzefoss Gjenvinning Husøya søker om å behandle mer farlig avfall (2013/1162)

Franzefoss Gjenvinning Husøya i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal er et... 09.10.15

Norsk Gjenvinning Kristiansund vil flytte anlegget på Vestbase (2013/6673)

Norsk Gjenvinning Industri på Vestbase i Kristiansund skal flytte anlegget innad på base... 07.10.15