Grensekryssende

Her finner du saker som omfatter planer eller tiltak i andre land som kan medføre vesentlige negative virkninger i Norge. Sakene er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av planer og tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/2095)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Norfolk Vanguard Offshore Wind Farm... 17.02.17

Hornsea Project Three Offshore Wind Farm - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1109)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for Hornsea Project Three Offshore Wind... 08.02.17

Wylfa Newydd Nuclear generation station - varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/1077)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for et nytt atomkraftanlegg ved Wylfa,... 07.02.17